اخبار

کارتریج جت پرینتر

جوهر جت پرینتر 42 میلی لیتری 

جوهر های هوشمند جت پرینتر

کارتریج جت پرینتر شرکت پیما پک توانایی محاسبه جوهر باقی مانده را دارا می باشد

جت پرینتر های شرکت پیما پک توانایی احتساب تعداد چاپی که می توانند از یک چاپ را بزنند را دارند

توسط این کارتریج ها و جت پرینتر های پیما پک هرینه هر چاپ قابل محاسبه می باشد

کارتریج های جت پرینتر های پیما پک تولید شرکت HP می باشند

جت پرینتر های پیما پک به واسطه داشتن این کارتریج ها فاقد جوهر ریزی می باشند و نیاز به هیچ گونه شستشو ندارند

اخبار
ارتباط با ما

تلفن :44282441

         44282443

         44282445

فکس : 44282440