اخبار

جت پرینتر های شرکت Sojet برنده گواهینامه نوآوری و تکنولوژی از وزارت علوم و فناوری جمهوری خلق چین

جت پرینتر :

جت پرینتر های شرکت Sojet برنده گواهینامه نوآوری و تکنولوژی از وزارت علوم و فناوری جمهوری خلق چین در تاریخ اکتبر 2013

اخبار
ارتباط با ما

تلفن :44282441

         44282443

         44282445

فکس : 44282440